Ciałomyślenie: polityka sensualna

Fundacja Salony, Zielona Góra 1-2 czerwca 2019
Czy możemy sobie wyobrazić inną politykę dla świata, opartą niekoniecznie na różnicy czy odmienności, lecz na pewnej idei podobieństwa i współuczestnictwa?

Zestaw ćwiczeń, będących reakcją na aktualną sytuację społeczno-polityczną i problemy takie jak: nacjonalizm, utwardzenie granic – nierówność w możliwości przemieszczania się, ciągły podział świata na wschód i zachód, wrogość oraz brak zaufania charakteryzujący współczesne społeczeństwa.

Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się na stronie internetowej Fundacji Salony oraz wydarzeniu na Facebooku.