PROTEST!

Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski 1 marca - 7 kwietnia 2019
Wystawa „Protest“ poświęcona jest artystycznym refleksjom na temat ruchów protestacyjnych w XX wieku. Prezentowane grafiki, fotografie, video i instalacje nie odnoszą się bezpośrednio do podłoża i warunków, które powodowały istotne społeczne i polityczne protesty, lecz raczej mają na celu uchwycić ich obecność i związane z nimi konsekwencje w sferze publicznej, głownie w przestrzeni miejskiej.

Ważnym tematem wystawy są formy obecności krytyki. Na myśl nasuwają się istotne pytania odnośnie idei „narodowości“, która często stanowi argument uzasadniający protesty i działania protestujących. Bardziej niż o indywidualny wymiar chodzi o ogólnospołeczne i kolektywne znaczenie tego zjawiska. Każdy ruch protestacyjny legitymizuje się słowną lub wizualną argumentacją tematu, postawy czy światopoglądu dążąc do mobilizacji mas. Wyobrażenie „narodu“ (das Volk, le peuple, the people) ma na celu utworzenie homogenicznego ciała narodowego, a przez to poczucia wspólnotowości. Jednak idea przedstawionej tu zideologizowanej kolektywnej narracji jest zawsze częściowo wyimaginowana, a czasem nawet fikcyjna. Podczas gdy dawniej obrazy tradycyjnie wytwarzane i rozpowszechniane w mediach i sztuce były wykorzystywane do manipulacji, dziś przede wszystkim służą w celu dowodzenia znaczenia i słuszności sprawy za pomocą internetu.

Prace zebrane na wystawie odnoszą się do społeczno-politycznych protestów w latach 20. i 30. XX wieku we Francji i w Niemczech oraz podążają tropem zjawiska anonimizacji protestu. Przedstawiają manifestacje środowisk pracowniczych i studenckich, a także pokazują demonstracje, które doprowadziły do upadku NRD. Wiele z prezentowanych dzieł powstało równolegle do przedstawianych protestów, przez co mają także wartość dokumentacyjną – w swojej artystycznej formie są jednocześnie świadectwem społecznym i historyczno-artystycznym.

Współpraca: Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst
Kuratorka: Ulrike Kremeier

Więcej informacji na temat wystawy znajduje się na stronie Miejskiego Ośrodka Sztuki.