The Solution Mat – forum prowadzenia sporów

CSW Łaźnia, Gdańsk 17 września 2019
W antycznej Grecji walki zapaśników odbywały się często pomiędzy filozofami czy pedagogami. Dzięki forum zapaśników zdobywali oni przychylność opinii publicznej, wzmacniali swoje teorie lub po prostu rozwiązywali osobiste konflikty.

„The Solution Mat – forum prowadzenia sporów” to artystyczna inicjatywa kanadyjskiej artystki i byłej zapaśniczki Vanessy Brazeau, stanowiąca publiczne forum, na którym mieszkańcy mogą uzyskać konkretne odpowiedzi na polityczne i społeczne pytania, zagadnienia, problemy, nurtujące nas w obecnych czasach – czasach gdy tracimy wiarę w obecną formę demokracji. Metoda ta nie opiera się na prowadzeniu rozsądnej argumentacji, świadomej dyskusji – bazuje natomiast na wynikach meczów zapaśniczych w przestrzeni publicznej.

Publiczność performansu jest proszona o zaproponowanie pytań, na które można odpowiedzieć w prosty sposób: TAK lub NIE, dotyczących współczesnych problemów, pytań, które zapaśnicy będą reprezentować w walce. Zwycięski wynik każdego meczu określi obowiązującą odpowiedź na dane pytanie.

„The Solution Mat” to krytyczne spojrzenie na współczesną demokrację. Intencją działania jest podniesienie świadomości, zachęcanie do publicznej debaty i dialogu w bieżących kwestiach społeczno-politycznych dotykających mieszkańców miasta, a także poszerzenie grona odbiorców, którzy angażują się w sztukę współczesną, przy wykorzystaniu narzędzia sportu. Ważnym elementem jest refleksja nad wpływem ciała na procesy intelektualne, na ile może on być destrukcyjny lub twórczy? W jaki sposób sport może zostać wykorzystany jako medium w sztuce i polityce – angażujący społeczeństwo i ułatwiający komunikację. Projekt to alternatywa dla obecnego, nieskutecznego systemu demokracji. Absurdalny, ale krytyczny potencjał irracjonalnego podejmowania decyzji z wykorzystaniem ciała, a nie umysłu, dekonstruuje obecne struktury władzy, aby zainspirować do zmiany i uwidocznić toczącą się walkę o władzę i wpływy. Z inspiracji tekstem Chantal Mouffe dotyczącym agonistycznego pluralizmu, „The Solution Mat” ma stanowić impuls do spotkania i dialogu – nawet gdy społeczeństwo jest podzielone i zwrócone przeciwko sobie.

Zachęcamy do przesyłania propozycji zagadnień, które w walce rozstrzygną zapaśnicy i zapaśniczki. Pytania, na które możliwa będzie jedynie odpowiedź TAK lub NIE (na przykład: „Czy polskie tradycyjne wartości są zagrożone?”) prosimy kierować na adres: mata@laznia.pl.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej CSW Łaźnia w Gdańsku oraz wydarzeniu na Facebooku.