Trzy plagi | OPEN CALL

Galeria Labirynt, Lublin nabór trwa do 4 czerwca 2019
Galeria Labirynt ogłasza otwarty nabór prac dla artystek i artystów urodzonych po 4.06.1989 r. na wystawę „Trzy plagi”, której otwarcie jest zaplanowane na 1.09.2019 r.

Prace mają odnosić się do hasła „Gdy rozum śpi” i dotyczyć szeroko rozumianej teraźniejszej sytuacji politycznej i społecznej lub określonej nią wizji przyszłości. Interesuje nas to, jak ludzie, urodzeni i wychowani w III Rzeczypospolitej, definiują dziś problemy swojego pokolenia i wyzwania czekające na nich jutro. Hasło „Gdy rozum śpi” nawiązuje do tytułu ryciny nr 43 autorstwa Francisco Goyi z jego cyklu „Kaprysy” (1797-1799). Tytuł ten, w całości brzmiący „Gdy rozum śpi, budzą się potwory”, to przestroga przed poddaniem się stanowi „uśpienia” i utraty krytycznego myślenia.

Wystawa „Trzy plagi”, w związku z którą jest organizowany nabór, czerpie swój tytuł z wydanej w 1993 r. książki Ryszarda Kapuścińskiego „Imperium”. Autor ostrzega w niej: „Światu grozą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza – to plaga nacjonalizmu. Druga – to plaga rasizmu. Trzecia – to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność”. Niebezpieczny scenariusz, przed którym przestrzegał polski reporter, powoli uobecnia się w kwestiach politycznych. Wymienione zjawiska się nasilają, w mniejszym lub większym stopniu, nie tylko w Polsce i Europie, ale w wielu innych miejscach na świecie. Takie pojęcia jak naród, rasa, religia są coraz częściej wykorzystywane przez organizacje populistyczne i neofaszystowskie. Przestają być tylko hasłami, stając się fundamentem programów partii politycznych, których celem jest szerzenie strachu i nienawiści.

Więcej informacji na temat naboru, regulamin, warunki oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Galerii Labirynt oraz stronie wydarzenia na Facebooku.