Ze studiów nad sztuką “zwyrodniałą” w Szczecinie

Trafostacja Sztuki, Szczecin 26 marca 2019, godz. 18:00
"Barlach, Corinth, Feininger, Pechstein, Rohlfs… – ze studiów nad sztuką 'zwyrodniałą' w Szczecinie" – wykład Dariusza Kacprzaka (Muzeum Narodowe w Szczecinie) prezentowany w ramach cyklu *In Effigie.

Wykład odwołuje się do 80. rocznicy szczecińskiej prezentacji monachijskiej Entartete Kunst, stworzonej przez nazistów, niesławnej propagandowej ekspozycji sztuki współczesnej. Mimo radykalnego ideologicznego charakteru, wymierzonego przeciw sztuce i jej twórcom, prezentacja wpisała się w historię artystycznego wystawiennictwa.

Więcej informacji na temat wykładu znajduje się na stronie internetowej Trafostacji Sztuki.

 

*In Effigie

Praktyka „in effigie” w Europie obecna była od średniowiecza do oświecenia, została opisana m.in. przez markiza de Sade w dziele 120 dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu Wiązała ona system penalizacji ze sztuką (obrazem). W przypadku nieobecności skazanego na śmierć, który np. zbiegł przed prześladowaniami zagranicę, wyrok powieszenia wykonywano na jego wizerunku. Stało za tym przeświadczenie o (magicznym? duchowym?) związku malarskiego portretu z przedstawioną osobą. Choć nieobecny we współczesnych kodeksach prawnych, tryb „in effigie” przetrwał do naszych czasów. Dzieła sztuki pod różnymi szerokościami geograficznymi padały i nadal padają ofiarą przemocy. Nie chodzi tu tylko o działania cenzorskie, lecz przede wszystkim o czyny, fizyczne akty zniszczenia dzieł kultury i sztuki, motywowane ideologicznie, ekonomicznie czy religijnie. Cykl prelekcji, warsztatów, wystaw będzie prezentował tragiczne losy dzieł z perspektyw różnych epok i kultur a podsumowany zostanie publikacją o współczesnym ikonoklazmie.