Info

Rok Antyfaszystowski – FAQ

Poniższy FAQ wyjaśni Ci czym jest Rok Antyfaszystowski: dlaczego i po co powstał, jak działa, co oferuje, jakie są jego cele, co dotychczas udało nam się osiągnąć oraz jakie mamy plany na przyszłość.

 

Po pierwsze – Rok Antyfaszystowski to niezależna, ogólnopolska, oddolna koalicja instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, samodzielnych kolektywów oraz indywidualnych aktywistek i artystek, które wspólnie pracują nad stworzeniem dużej sieci antyfaszystowskich i antywojennych wydarzeń kulturalnych i działań społecznych.

 

Po drugie – Rok Antyfaszystowski jest platformą umożliwiającą współpracę pomiędzy różnymi podmiotami związanymi z kulturą i działalnością społeczną. Inicjatywa ma charakter sieciowy, pracuje nad nią wiele osób i instytucji, które niezależnie rozwijają w jej ramach własne projekty.\

 

Po trzecie – Rok Antyfaszystowski jest wspólną nazwą dla sieci antywojennych i antyfaszystowskich wydarzeń kulturalnych i działań społecznych, które odbędą się w wielu miejscach na terenie całego kraju pomiędzy 1 września 2019 roku (80. rocznica wybuchu II wojny światowej) a 8 maja 2020 roku (75. rocznica zakończenia II wojny światowej).

 

Jak już wspominałyśmy – jesteśmy niezależną, ogólnopolską koalicją zrzeszającą szereg różnych podmiotów działających w obszarze kultury i działań społecznych. Rok Antyfaszystowski nie ma jednej organizatorki, a nad jego kształtem pracuje bardzo wiele różnych osób, instytucji, grup, ruchów i środowisk.

 

Rok Antyfaszystowski symbolicznie rozpocznie się 1 września 2019 (80. rocznica wybuchu II wojny światowej) i równie symbolicznie zakończy 8 maja 2020 (75. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie). Nie zamierzamy jednak sztywno trzymać się tych dat – w programie Roku Antyfaszystowskiego znajdą się wydarzenia odbywające się zarówno przed 1 września 2019, jak i te, które odbędą się po 8 maja 2020.

 

Tworząc ogólnopolską sieć wydarzeń i działań o charakterze antyfaszystowskim i antywojennym, świadomie nawiązujemy do okrągłych rocznic wybuchu i zakończenia II wojny światowej. Nie zajmujemy się jednak organizacją oficjalnych obchodów. Tym niemniej, tego typu formalne uroczystości też mogą znaleźć się w programie Roku Antyfaszystowskiego, jeżeli ich organizatorki i organizatorzy będą chcieli dołączyć do naszej inicjatywy.

 

Korzenie idei Roku Antyfaszystowskiego sięgają stycznia 2018 roku. Wówczas grupa krakowskich historyków sztuki i artystek wystąpiła z propozycją zorganizowania w Muzeum Narodowym w Krakowie dużej edukacyjno-historycznej wystawy na temat faszyzmu. Co prawda, reakcja samego Muzeum była niejednoznaczna, ale idea przedstawiona przez krakowski kolektyw znalazła wiele zwolenniczek i zwolenników. Wśród ludzi związanych z kulturą i zaangażowaniem społecznym pomysł szybko zaczął żyć własnym życiem.

Wiosną tego samego roku grupa osób zainspirowanych propozycją krakowskiego kolektywu zaczęła wspólną pracę nad zorganizowaniem całej sieci antyfaszystowskich i antywojennych wydarzeń kulturalnych oraz działań społecznych na terenie całej Polski. Zaowocowało to serią zjazdów i spotkań, m.in. w Galerii Arsenał w Poznaniu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatrze Powszechnym w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i CSW Łaźnia w Gdańsku, podczas których nieustannie rosnące grono osób dyskutowało i kolektywnie pracowało nad kształtem Roku Antyfaszystowskiego. Obecnie zajmujemy się rozbudowywaniem koalicji, promocją Roku w środowiskach kultury i zaangażowania społecznego, rozwijaniem programu wydarzeń oraz nagłaśnianiem inicjatywy w mediach.

 

Wszystkie istniejące antyfaszystowskie inicjatywy zapraszamy do współpracy z nami i wzięcia udziału w Roku Antyfaszystowskim. Mamy ogromny szacunek do Was – wszystkich osób, grup, stowarzyszeń i środowisk, które od wielu lat prowadzą w Polsce działalność antyfaszystowską, często spotykając się z brakiem zrozumienia, przeszkodami natury instytucjonalnej, finansowej czy nawet prawnej. Bardzo nam zależy na nawiązaniu kontaktu z Wami, wsparciu Waszej aktywności i włączeniu do wspólnego budowania programu Roku Antyfaszystowskiego.

 

Pełen program wydarzeń i działań organizowanych w ramach Roku Antyfaszystowskiego znajduje się na niniejszej stronie internetowej w zakładce wydarzenia. Kalendarz uzupełniamy na bieżąco, więc warto często do niego zaglądać. Oprócz tego na stronie znajduje się też atlas, czyli społeczne archiwum działań i postaw antyfaszystowskich oraz antywojennych w kulturze, sztuce i nie tylko. Prowadzimy też fanpage na Facebooku, konto na Instagramie oraz kanał na YouTube, na których również znajdziesz sporo interesujących materiałów.

 

Aby włączyć się w budowanie programu Roku Antyfaszystowskiego nie musisz być ani artystką, ani instytucją, ani ruchem społecznym, ani stowarzyszeniem. Nie musisz też mieć żadnego kapitału, doświadczenia ani zaświadczenia – wystarczy, że masz pomysł na działanie pod hasłem „przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” i chcesz je zrealizować w ramach naszej inicjatywy.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, zgłosić wydarzenie do programu, stworzyć wpis do atlasu, dołączyć do koalicji Roku Antyfaszystowskiego lub potrzebujesz wsparcia w organizacji antyfaszystowskiego i/lub antywojennego działania napisz do nas na kontakt@rokantyfaszystowski.org.

Z przyjemnością podejmiemy współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi, jednak ze względów wzajemnego bezpieczeństwa stawiamy jeden warunek wstępny. Aby dołączyć do działań w ramach Roku Antyfaszystowskiego i móc wpisać swoją propozycję do programu wydarzeń niezbędna jest rekomendacja od kogoś, kto już bierze udział w inicjatywie. Rekomendację najłatwiej potwierdzić pisząc maila, w którym umieścisz w CC/DW adres osoby działającej już w ramach Roku.

 

Napisz na kontakt@rokantyfaszystowski.org w miarę możliwości postaramy się pomóc z organizacją wydarzenia! Jednym z celów istnienia Roku Antyfaszystowskiego jest umożliwianie współpracy np. pomiędzy osobami, które mają pomysł na działanie i osobami, które mogą wesprzeć jego realizację organizacyjnie, infrastrukturalnie czy logistycznie.