I Ogólnopolski Zjazd Aktywistów Propokojowych

Generator Malta, Poznań 22 czerwca 2019
W pierwszy weekend festiwalu spotkają się aktywistki i aktywiści z całej Polski. Łączy ich wspólna troska o godność ludzi, którzy są jej systemowo pozbawiani. Troska o ludzi chcących żyć bez strachu – w pokoju, niemających jednak takiej możliwości przez wojny, prześladowania czy reżimy rządzące w ich krajach. Wraz z inicjatywą Poznańska Garażówka zaprosimy ich do Poznania, by podzielić się dobrymi praktykami i zaplanować przyszłe, wspólne, propokojowe działania, m.in. I Ogólnopolską Garażówkę

Grupy biorące udział w zjeździe: Islamista.pl, Jan Horzela, Nomada, Światło dla Syrii, Dom Otwarty, Przyjaciele Ludzi, Refugees Szczecin, Mroky.

Wydarzenie ma charakter zamknięty. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Festiwalu Malta.