Jednostka w wirach historii. Losy indywidualne w uniwersalnym przekazie literatury faktu

Myślenice, Żory 22-28 maja 2019
Ośrodek KARTA już po raz trzeci zrealizuje autorską akcję promocji czytelnictwa „Jednostka w wirach historii”. Podczas edycji w 2017 roku odwiedzono 5 miast w Polsce. Miejscowym bibliotekom przekazano wtedy pakiety publikacji wydawnictwa Ośrodka KARTA. Na otwartych spotkaniach publiczność mogła poznać szczegóły dotyczące specyficznego, uprawianego przez Ośrodek KARTA sposobu pracy z historią. Zostały także zaprezentowane fragmenty wydawnictw źródłowych tematycznie powiązanych z regionem.

W zeszłym roku akcję przeprowadzono w trzech miejscowościach, a scenariusz działania został rozbudowany i uatrakcyjniony. Tematem podstawowym była sytuacja jednostki wobec totalitaryzmów. Do projektu zaproszona została młodzież – otwarte spotkania o charakterze prezentacji multimedialnej poprzedzone zostały warsztatami edukacyjno-teatralnymi dla uczniów, prowadzonymi przez animatorki z Teatru Ochoty w Warszawie: Alicję Brudło i Hannę Kłoszewską.

Celem warsztatów było:

  1. uruchomienie krytycznego i twórczego myślenia
  2. poznanie sytuacji jednostki wobec mechanizmów totalitaryzmu i wojny, ze szczególnym uwzględnieniem losów mieszkańców obecnych Ziem Zachodnich i Północnych
  3. uruchomienie dyskusji na takie tematy jak: tożsamość regionalna, kulturowa i narodowa, sytuacje graniczne, bohaterstwo i odwaga, relacje ofiara-oprawca oraz przejścia pomiędzy tymi statusami
  4. zapoznanie uczestników z osobistymi zapisami świadków histori

Wyniki warsztatów przedstawiano kolejnego dnia na spotkaniu z szerszą publicznością, na którym prezentowano także fragmenty publikacji wydawnictwa Ośrodka KARTA w wykonaniu artystów Teatru Ochoty.

Poniżej link do filmu, w którym akcję podsumowują: autorka scenariusza projektu – Aleksandra Janiszewska oraz animatorka z Teatru Ochoty – Alicja Brudło.

W maju 2019 Ośrodek KARTA pojawi się z akcją „Jednostka w wirach historii” w dwóch miastach:

– w Myślenicach

WARSZTATY: 22 maja

I Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w Myślenicach
ul. Jagiellońska 8
32-400 Myślenice

SPOTKANIE: 23 maja godz.17:00

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach
ul. Adama Mickiewicza 17
32-400 Myślenice

– w Żorach

WARSZTATY: 27 maja

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach
ul. Powstańców 6
44-240 Żory

SPOTKANIE: 28 maja godz.17:00

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
ul. Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory

Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie internetowej Ośrodka KARTA.