Karolina Freino. Chansons de geste

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 26 października 2019 – 5 stycznia 2020
Chansons de Geste [Pieśni o czynie / Pieśni gestu] podobnie do swojego literackiego pierwowzoru skupiają się na sylwetkach historycznie ważnych postaci. Koncentrując się na gestach towarzyszących przemówieniom osób istotnych dla dziejów świata w XX wieku, transkrybują je na dźwięk za pomocą thereminu (elektronicznego instrumentu wynalezionego w postrewolucyjnej Rosji, na którego polu elektromagnetycznym gra się bezdotykowo). Chansons de Geste to pieśń historii XX wieku, a przede wszystkim wizualno-dźwiękowy portret władzy.

Karolina Freino wykorzystuje w swoim projekcie archiwalny materiał filmowy, prezentujący fragmenty przemówień postaci, które odegrały niewątpliwie ważną rolę w historii XX wieku – sama nie podejmuje się jednak oceny ich postaw. Chansons de geste to przede wszystkim pieśń o sile i kulcie jednostki, która może zawładnąć społeczeństwem, ponoszącym zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje tego procesu.

W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku instalacja Karoliny Freino zyskała kolejny kontekst. Dotychczas prezentowana w klasycznym „white cubie” opanowała wnętrza XIX wiecznego mieszczańskiego dworku Józefa Brandta, odsłaniając nowe płaszczyzny interpretacji – wciąż związane z władzą, jednak osadzone w realiach pańszczyźnianych i wiążącej się z nimi opresji. Chansons de geste jest niezwykle mocnym i szczególnie dziś aktualnym manifestem, demaskującym bezrefleksyjne podążanie za jednostką. Znamienna jest tu postać Lwa Termena – radzieckiego szpiega i konstruktora, przyjaciela Włodzimierza Lenina, wynalazcy thereminu i pluskwy podsłuchowej, zesłanego w czasach stalinizmu do gułagu.

Więcej informacji o wystawie znajduje się na stronie internetowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.