Nowy Śpiewnik Patriotyczny

Generator Malta, Poznań 29 czerwca 2019
Śpiewanie piosenek patriotycznych to jedna z najbardziej jednoczących praktyk pamięci. Z dzisiejszej perspektywy okazuje się jednak problematyczne – w tradycyjnych tekstach nie ma miejsca na podmiotowość kobiet, przedstawia się je jako trofea dla walecznych żołnierzy, kreuje się romantyczny wizerunek wojny, utrwala podziały klasowe i etniczne.

Artystyczny kolektyw Łaski stworzył Nowy śpiewnik patriotyczny, odświeżając teksty niepodległościowe, melodie zostawiając bez zmian. Zapraszamy do ich wspólnego odśpiewania w ramach Café-chantant.

Projekt jest częścią cyklu Tools for Peace / GENERATOR MALTA w ramach Malta Festival Poznań 2019. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej festiwalu.