Państwo narodowe. Cztery strategie ucieczki

Biennale Warszawa 2 czerwca - 30 czerwca 2019
Cztery prace Nurii Güell wpisane w labirynt piwnic MA3450 dotyczą metod wykorzystywania reguł systemu (państwa i kapitalizmu) przeciwko niemu samemu. Nie chodzi w nich jednak wyłącznie o krytykę istniejącego stanu rzeczy, czy odsłanianie mechanizmów władzy i systemowej przemocy. Dużo ważniejsze staje się tworzenie alternatyw: na granicach systemu, w jego lukach i szczelinach, by w przejętych i przekształconych kodach zainstalować mikroutopie, zalążki nowych projektów politycznych i ekonomicznych, a przede wszystkim – nowych organizacji.

Bezpaństwowa z wyboru pokazuje drogę przez biurokratyczną mękę artystki. Praca ta obrazuje podjętą przez artystkę próbę pozbycia się obywatelstwa, a w konsekwencji wymazania pieczęci narodowej tożsamości oraz wyzbycia się praw i obowiązków wobec państwa. Z kolei Agencja Konsultingowa Fiskalnego Nieposłuszeństwa Obywatelskiego wobec Trojki Zdegenerowana sztuka polityczna wykorzystują mechanizmy rajów podatkowych, by stworzyć nowe modele organizacji umożliwiających aktywistom skuteczne nieposłuszeństwo podatkowe i wyjście poza system finansowy państwa, które funkcjonuje jako narzędzie na usługach globalnego kapitalizmu i jego instytucji (jak EBC czy MFW). W końcu Jak wywłaszczyć banki z pieniędzy? pomyślane jest jako instrukcja obywatelska do obsługi finansów i ekonomii, zestaw rad do stosowania w życiu codziennym, by wygrać z ekonomicznym potworem.  

Wszystkie te prace funkcjonują w dwóch wymiarach zarazem: spekulatywnym, wprawiającym w ruch naszą wyobraźnię i myślenie, oraz bardzo praktycznym, pozwalającym wykorzystywać stworzone manuale, instrukcje, plany, organizacje i metody w bardzo konkretnych okolicznościach dnia codziennego. Jeśli chcemy zorganizować swoją przyszłość, musimy nauczyć się metod skutecznego działania w systemie, wobec niego i z nim, a prace Nurii Güell stanowią doskonały punkt wyjścia do tego. Ich dodatkowy walor stanowi to, że nie są naiwnie niewinne, a hiszpańska artystka nie boi się uwikłać, przejąć i wykorzystać rozmaite relacje władzy na ich zgubę.

Więcej informacji na temat wystawy znajduje się na stronie internetowej Biennale Warszawawydarzeniu na Facebooku.