Peace, love & antyfaszyzm

Lokal 30, Warszawa marzec 2020
Peace, love & antyfaszyzm jest wspólną inicjatywą (wystawą, cyklem spotkań, interwencji i performansów) autorstwa Katyi Shadkovskiej oraz aktywistek, artystek i teoretyczek anarchistycznych z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji, która dotyka zagadnienia antyfaszyzmu na kilku poziomach.

Peace, love & antyfaszyzm z jednej strony zaprasza do otwartej dyskusji, podejmując pytania o sens i motywację współczesnego antyfaszyzmu w Polsce i na świecie, o podział na antyfaszyzm subkulturowy i aktywistyczny, o powiązanie antyfaszyzmu z ruchem anarchistycznym i o możliwość zewnętrznej i wewnętrznej krytyki ruchów lewicowych, a także o to czy możemy mówić w tej chwili o neofaszyzmie oraz czy walka z faszyzmem może nie być związana z walką z kapitalizmem.

Z drugiej strony, projekt opowiada o antyfaszyzmie z poziomu własnych doświadczeń Katyi Shadkovskiej. Jest to intymny zapis ponad 10-letniego doświadczenia relacji z niszowymi/oddolnymi ruchami wolnościowymi. Shadkovska obserwowała antyfaszyzm zarówno jako narzędzie walki politycznej jak i styl bycia, przeżycie osobiste oraz (co bardzo istotne) przeżycie wspólnotowe, życie w komunie, sprzeczności wewnątrz ruchu, jak również stosunek do przemocy .

Przez krytykę i analizę Katya Shadkovska chce opowiedzieć o tym, że pomimo błędów, ruchy anarchistyczne i lewicowe mają bardzo ważny wspólny mianownik, który może stanowić pozytywny przykład dla ludzi, którzy nie wierzą w możliwość istnienia społeczeństwa bez hierarchii i kultu władzy.