Polskie Forum Społeczne

Biennale Warszawa 31 maja - 2 czerwca 2019
Projekt Polskiego Forum Społecznego odpowiada na potrzebę organizowania przyszłości, czyli poszukiwania realnych alternatyw w dziedzinie organizacji społecznej, politycznej i ekonomicznej. Swoją nazwą i formułą Forum nawiązuje do podobnych zgromadzeń odbywających się regularnie w różnych miejscach świata, jak na przykład Europejskie Forum Społeczne czy też Światowe Forum Społeczne organizowane od prawie dwóch dekad w Porto Alegre w Brazylii.

W Forum wezmą udział organizacje oraz osoby działające na rzecz postępowych zmian społecznych (między innymi w dziedzinach ekologii, praw mniejszości, praw kobiet, polityki miejskiej czy praw pracowniczych), niezwiązane jednak z administracją państwową. Nie znaczy to, że chcemy odwracać się od polityki, hołdując utopii apolitycznego społeczeństwa obywatelskiego, ale raczej tyle, że stawiamy na działania oddolnie przekształcające społeczną praktykę i związaną z nią świadomość. Jest to kluczowy moment społeczno-politycznej zmiany, który – jak pokazują najróżniejsze badania socjologiczne – wyprzedza to, co dzieje się w świecie zinstytucjonalizowanej polityki. Polskie społeczeństwo pod wszystkimi niemal względami jest bardziej postępowe od reprezentującej je – ponoć – klasy politycznej, co stanowi potwierdzenie hasła pojawiającego się w czasie zgromadzeń ruchów Occupy czy Oburzonych: Politicians do not lead. They follow – „Politycy nie są liderami zmiany, ale raczej tymi, którzy za nią podążają”.

Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie internetowej Biennale Warszawawydarzeniu na Facebooku.