Robotnice sztuki przeciw faszyzmowi

Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski 14 marca 2019
W kanonie historii sztuki XX wieku raczej nie ma miejsca na postaci czy grupy, które swoją działalność artystyczną poświęciły walce z faszyzmem i wojną. Rzadko wspomina się o artystkach i artystach tworzących „przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi”, a jeżeli już, to z ironicznym uśmiechem lub wzruszeniem ramion. Choć antyfaszyzm i sprzeciw wobec wojny pozostają na marginesach opowieści o sztuce XX wieku, kiedy przyjrzymy się im bliżej, odkryjemy długą i niezwykle interesującą tradycję.

Omawiając wybrane przykłady z tworzonego przez nas atlasu antyfaszyzmu w sztuce i kulturze, chcemy naszkicować tę historię, skupiając się przede wszystkim na różnych formach artystycznego protestu i współpracy środowisk twórczych z aktywistkami i aktywistami: od niezwykle intensywnej działalności antyfaszystowskich i antywojennych grup artystycznych w międzywojennej Europie i USA, poprzez udział artystek i artystów amerykańskich w antywojennych protestach w naznaczonym konfliktem w Wietnamie okresie lat 60. i 70., po wykorzystywanie zapożyczonych z pola sztuki taktyk w zmaganiach z zimną wojną i zagrożeniem nuklearnym.

Przyjrzymy się także praktykom współczesnych artystów i artystek, które w obliczu coraz wyraźniejszej obecności faszyzmu w sferze publicznej oraz obejmującej kolejne państwa fali przemocy, pogardy i nienawiści, powracają do jednoznacznie antyfaszystowskich narracji i strategii, obficie czerpiąc z działań artystycznych swoich poprzedniczek i poprzedników.

Wydarzenie towarzyszy wystawie PROTEST!

Więcej na informacji na temat wykładu znajduje się na stronie Miejskiego Ośrodka Sztuki.