Rozmowy o walce. Język. Prawo. Działanie.

Teatr Powszechny, Warszawa 5 marca, 12 marca i 11 kwietnia 2019
Premierze spektaklu „Mein Kampf” będzie towarzyszył cykl spotkań poświęconych współczesnym przejawom ideologii nacjonalistycznej, które coraz częściej obserwujemy w otaczającej nas rzeczywistości. W trakcie rozmów z publicznością i zaproszonymi gośćmi spróbujemy odnieść się do wymiarów życia publicznego, w których zjawisko faszyzacji jest szczególnie widoczne.

W marcu, odnosząc się do aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych, poruszymy tematy mowy nienawiści i faszyzacji języka oraz zapisów prawnych mających bronić nas przed propagowaniem ustrojów totalitarnych. Po premierze, w kwietniu, zaprosimy Państwa na rozmowę poświęconą spektaklowi i możliwościom, jakie w walce z faszyzmem mają sztuka i ruchy społeczne.

W ramach cyklu towarzyszącego premierze spektaklu „Mein Kampf” odbędą się następujące spotkania:

05.03, godz. 19.00 – „Język. Język nienawiści – język faszyzmu”

12.03, godz. 19.00 – „Prawo. Walka z faszyzmem w kontekście prawnym”

11.04, godz. 19.00 – „Działanie. Faszyzm w praktyce – antyfaszyzm w teorii?”

 

Więcej informacji na temat wydarzeń znajduje się na stronie Teatru Powszechnego.