STRASBURG 2019 – pobyt rezydencyjny

CSW Łaźnia, Gdańsk nabór trwa do 6 maja 2019
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz ze stowarzyszeniem Apollonia – European Art Exchanges w Strasburgu (http://www.apollonia-art-exchanges.com/en/) oraz Miastem Strasburg ogłasza nabór na trzymiesięczny pobyt rezydencyjny dla artystów w Strasburgu, w okresie październik – grudzień 2019.

Tegoroczna rezydencja artystyczna jest częścią obchodów Roku Antyfaszystowskiego. Temat rezydencji odwołuje się do zjawiska rosnącego ekstremizmu i aktów nienawiści. Codzienne przejawy przemocy i procesy rozwarstwiania się społeczeństwa składają się na świat, w którym funkcjonujemy. Świat gdzie społeczna odpowiedzialność obliguje do podjęcia aktywnej postawy.

Nabór na rezydencję artystyczną w Strasburgu odbędzie się w drodze konkursowej. Wstępnej selekcji dokona jury powołane z ramienia CSW ŁAŹNIA, następnie spośród grupy artystów zakwalifikowanych do następnego etapu ostatecznego wyboru dokona jury w Strasburgu.

W poprzednich edycjach wśród polskich artystów i artystek biorących udział w programie znaleźli się: Dominika Skutnik, Dorota Walentynowicz, Michał Pecko, Angelika Fojtuch, Grzegorz Stefański, Urszula Kozak, Eliza Proszczuk, Julita Wójcik. W Gdańsku, w ramach wymiany gościliśmy: Ahmeta Dogana, Patricka Bognera, Jia Qiu, Dorothee Haller, Yiumsiri Vantanapindu, Stephane Clor, Elise Alloin, Hélène Thiennot.

Więcej informacji na temat rezydencji oraz warunków naboru znajduje się na stronie CSW Łaźnia w Gdańsku.