SURVIVAL 17. Przegląd Sztuki | Utajone

Pod Ciśnieniem, Aleja Wiśniowa 36, Wrocław 28 czerwca - 2 lipca 2019
17. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w zabytkowym kompleksie budynków dawnego Szpital Kolejowego (do 1939 roku Szpital Żydowski). Artyści z polski i zagranicy, odwołując się do hasła tegorocznej edycji Utajone oraz historii miejsca, przygotowali projekty artystyczne powstałe na pograniczu wielu dziedzin sztuki – instalacje wideo, dźwiękowe, site-specific oraz obiekty malarskie, rzeźbiarskie czy performanse.

Tradycyjnie trzonem prezentacji będzie wystawa prac wyłonionych przez grono kuratorów w konkursie na realizacje artystyczne. W tym roku podczas Przeglądu zaprezentowane zostaną także, przygotowane specjalnie na SURVIVAL, sekcja holenderska oraz trzy sekcje studenckie. Przegląd Sztuki SURVIVAL to również miejsce artystycznych spotkań, okazja do wymiany twórczych idei, myśli i doświadczeń podczas rozmów w Klubie Festiwalowym, debat, pokazów filmowych i oprowadzań kuratorskich.