TU CZY TAM Oprowadzanie kuratorskie i warsztaty dla dzieci

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 9 marca 2019
Tolerancja oznacza cierpliwość, wyrozumiałość i życzliwość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były dla nas niezrozumiałe, obce, a nawet z naszymi przekonaniami sprzeczne.

TOLERANCJA to szacunek dla wolności innych ludzi, ich opinii, sposobu życia i myślenia. Tolerancja jest bazą dla dobrych relacji między ludźmi i państwami. Łączy się z PRAWAMI CZŁOWIEKA, które przysługują każdemu człowiekowi na świecie od chwili urodzenia. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku. Określa m.in. prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, do swobodnego poruszania się, wyboru miejsca zamieszkania, do pracy, nauki, wolności wyznania, wolności słowa i stowarzyszania się.

Punktem wyjścia warsztatów będzie biografia Juliana Tuwima, pisarza o złożonej tożsamości narodowej, Żyda i Polaka, który musiał uciekać przed nazistami, by uratować życie, oraz wielokulturowa i wielonarodowościowa Polska okresu międzywojennego.

Celem warsztatów jest wzbudzenie zainteresowania tematami, które często są traktowane jako zbyt poważne i trudne dla młodszych odbiorców, takimi jak kwestie tożsamości narodowej, nacjonalizmu, czy problem dyskryminacji, poruszanymi w książce „Lokomotywa / IDEOLO”. Warsztaty polegają na stworzeniu jej kontynuacji. Dzieci dostaną arkusze z wydrukowanymi wagonami, takimi jak w książce, ale pustymi. Zadaniem uczestników będzie ich wypełnienie, stworzenie projektów kolejnych rozkładówek publikacji.

Warsztaty poprowadzą autorki książki Małgorzata Gurowska oraz Joanna Ruszczyk.

Więcej informacji na temat wystawy można znaleźć na stronie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.