VII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla Praw Człowieka”

Austriackie Forum Kultury, Warszawa 8-29 listopada 2019
Ideą projektu było zorganizowanie w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata.

Pomysłodawcy projektu założyli, że „głos z Oświęcimia” jest lepiej słyszalny i skuteczniej przebija się w dzisiejszym szumie informacyjnym do świadomości społecznej,
a ponadto wiele palących problemów można rozwiązać dzięki obywatelskiej reakcji na zagrożenia.

Podczas wernisażu odbędzie się wykład prof. Władysława Pluty oraz dyskusja z udziałem dyrektora Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu Leszka Szustera i Pawła Warchoła – kuratora Biennale.

We współpracy z Fundacją na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu – MDSM.
Partner projektu: Fundacja im. Róży Luksemburg

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na Facebooku.