Wojny podwórkowe

Fundacja Ładne Historie, Świdnica 16 listopada - 12 grudnia 2019
Wojny podwórkowe to projekt dla dzieci i młodzieży, na który składa się seria działań warsztatowych oraz wystawa podsumowująca całą akcję. Do udziału zaprosiliśmy grupę kreatywnych i doświadczonych osób – artystek i artystów, animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów – którzy proponują młodym uczestniczkom i uczestnikom twórcze rozprawienie się z tematem konfliktu. Korzystając z różnych sposobów ekspresji – m.in. ruchowych, typograficznych, instalacyjnych, dźwiękowych – wspólnie szukamy sposobów opowiadania o tym, czym są spory rówieśnicze, z czego wynikają i jak rozładowywać te napięcia.

Dzieciństwo to niewątpliwie najintensywniejszy czas, jeśli chodzi o zawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, z drugiej strony – to okres wypełniony mniejszymi i większymi wojnami. To wtedy właśnie testujemy pierwsze sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, to z tych doświadczeń kształtują się więzi społeczne i dalsze relacje. Realizując „Wojny podwórkowe”, stawiamy sobie za cel budowanie wartościowych relacji rówieśniczych i integrację dzieci poprzez wspólną aktywność artystyczną.

Energia, którą wyzwala konflikt, przekierowana w innym kierunku może stać się siłą twórczą. Sprzeczka, starcie, awantura, spięcie mogą nieść za sobą potencjał zmiany, a różnice, przeciwstawności i niespójności – powodem do doświadczania czegoś innego, nowego. „Wojny podwórkowe” przebiegają w warunkach pokojowych, w których uczestniczki i uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uwrażliwiają się na potrzeby, emocje i opinie innych, praktykują skuteczną komunikację, zyskują wiarę w siebie i swoje możliwości.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Fundacji Ładne Historie.