Wokół przemian w ruchu kibicowskim. Debata

Muzeum Współczesne Wrocław 22 sierpnia 2019, godz. 18:00
Punktem wyjścia do rozmowy jest wystawa Marcina Dudka „The Crowd Man”. Artysta w drugiej połowie lat 90. XX wieku jako nastolatek należał do grupy kibicowskiej krakowskiego klubu piłkarskiego Cracovia. Intensywnie uczestniczył w życiu stadionowym i w chuligańskich wybrykach. Doświadczenia tamtego czasu powracają w jego sztuce w formie osobistych reminiscencji i zapożyczeń. Na wystawie studium jego własnego przypadku służy twórcy do szerszego spojrzenia skupionego na zależności między jednostką a tłumem

Rozmowa w gronie praktyków prowadzona przez antropologa  dr Piotra Małczyńskiego  poświęcona będzie przemianom środowiska kibiców piłkarskich w Polsce począwszy od okresu transformacji po czasy współczesne. Podczas debaty poruszymy m.in. problem komercjalizacji czy upolitycznienia trybun, zwracając uwagę na  włączające i wykluczające aspekty kibicowania. Omówienie transformacji wewnątrz futbolu stanie się przyczynkiem do refleksji nad przemianami w szerszym kontekście społecznym.

Uczestnicy i uczestniczki:
Jacek Purski
: Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Karolina Szumska: prezeska klubu AKS Zły w Warszawie
Piotr Waśniewski: prezes klubu WKS Śląsk
Prowadzenie: dr Piotr Małczyński: Stowarzyszenie Etnologia Wrocławska

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej MWW oraz wydarzeniu na Facebooku.