Wprowadzenie do niefaszystowskiego życia

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk / Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna, Kraków daty seminariów: 5 i 19 listopada 2019, 3 i 17 grudnia 2019, 7 i 21 stycznia 2020
W czasach, kiedy w całej Europie odradzają się skrajnie prawicowe nastroje, warto zastanowić się nad tym, czym dokładnie jest faszyzm i jakie są warunki jego genezy.

Podstawą dla naszych wspólnych dyskusji i interpretacji będą „Męskie fantazje” Klausa Theweleita. Książka ta ukazała się po raz pierwszy w Niemczech pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku i zawiera analizę faszyzmu z perspektywy wychowania mężczyzn oraz relacji miedzy płciami. W drugim dziesięcioleciu XXI wieku ten punkt widzenia jest wciąż zaskakująco aktualny, a samo dzieło Theweleita – niejako odkryte na nowo – doczekało się nie tylko wznowienia, ale również przekładów na język polski oraz francuski.

W czasie seminariów, które będą odbywać się równolegle w Gdańsku oraz w Krakowie, podejmiemy się jednak nie tylko wspólnej lektury „Męskich fantazji”, ale również innych, ważnych tekstów teoretycznych. Za punkt wyjścia posłuży nam przeprowadzona przez Giorgio Agambena analiza stanu wyjątkowego. W czasie kolejnych zajęć sięgniemy natomiast po takie pozycje jak „Anty-Edyp” Gillesa Deleuze’a i Félixa Guattariego, „Powrót do Reims” Didiera Eribona czy najnowszą książkę samego Theweleita – „Śmiech morderców. Breivik i inni”. Dodatkowe teksty, a także filmy mierzące się z problemem faszyzmu, będą wybierane wspólnie przez uczestników i uczestniczki.

Seminaria zaplanowane są w cyklu dwutygodniowym. Grupa trójmiejska będzie spotykać się we wtorki o godzinie 17. Zaczynamy 5 listopada ogólną dyskusją na temat źródeł faszyzmu oraz sformułowaniem wstępnej definicji tego zjawiska. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby poddać problem faszyzmu filozoficznej refleksji.

Grupy zajęciowe i informacje:

1) Gdańsk, pl. Solidarności 1, Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre, sala 3.36 (3 piętro), 5 listopada, 17:00; rejestracja → c.rudnicki@ecs.gda.pl. Więcej informacji o gdańskiej grupie zajęciowej można znaleźć na Facebooku.

2) Kraków, ul. Kremerowska 6/9, Zwrotnica – Dom Inicjatyw Społecznych, 5 listopada, 18:00; niedługo więcej informacji o naborze na Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna – Kraków! Więcej informacji o krakowskiej grupie zajęciowej można znaleźć na Facebooku.

PROWADZĄCY
Gdańsk | dr Barbara Brzezicka (UG), Cezary Rudnicki (ECS)
Kraków | Filip Brzeźniak (APE – Kraków)

 

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na fanpage’u na Facebooku.