Wojna wojnie

Niemcy 1924
Krieg dem Kriege (Wojna wojnie) to antywojenna publikacja wydana w 1924 roku przez niemieckiego działacza pacyfistycznego, antyfaszystę i anarchistę Ernsta Friedricha.

Wojna wojnie składa się z ponad 180 zdjęć pozyskanych przez autora z niemieckich archiwów militarnych i medycznych. Ta antywojenna książka wykorzystuje fotografię do przeprowadzenia terapii szokowej na czytelnikach. Album otwierają zdjęcia zabawkowych żołnierzyków, dział i czołgów, a zamykają obrazy cmentarzy wojskowych. Pomiędzy nimi Friedrich umieścił fotografie ruin, rzezi, zmasakrowanych ciał, wyniszczenia wojennego, splądrowanych kościołów i spalonych domostw. Opatrzone są one podpisami w czterech językach: niemieckim, angielskim, francuskim oraz holenderskim, które w upiorny i często ironiczny sposób podkreślają potworność wojennej ideologii.

Duma rodziny – Duma rodziny parę tygodni później. Źródło: Friedrich, E., Krieg dem Kriege, 1924.

Natychmiast po wydaniu władze niemieckie wpisały album wpisany na listę książek zakazanych. W niektórych miastach policja atakowała księgarnie i niszczyła cały nakład publikacji. Za publiczną prezentację zawartych w Krieg dem Kriege fotografii groziła kara grzywny. Pomimo to, książka cieszyła się ogromną popularnością – już w 1930 roku miała w Niemczech dziesięć wydań i została przetłumaczona na kilkanaście kolejnych języków, a zawarte w niej zdjęcia zawarte były eksponowan w otwartym przez Friedricha w Berlinie w 1925 roku Muzeum Antywojennym. Do dziś przekłady Wojny wojnie ukazały się w niemalże 50 krajach. W Polsce album wydano po raz pierwszy w 2017 roku z inicjatywy Oficyny Trojka. Dodatkowo, polski reprint został uzupełniony o posłowie (autorstwa Andrzeja Grzybowskiego i Macieja Łagodzińskiego) oraz przedmowę (autorstwa Zuzanny Sękowskiej; która również była odpowiedzialna za tłumaczenie, redakcję i koncepcję polskiego wydania). Składem zajęła się Renata Motyka.

 

Przedmowa do polskiego wydania Wojny wojnie na stronie Oficyny Trojka.

Posłowie na stronie poznańskiego Rozbratu.