Pokój w ruchu

Fundacja Salony, Zielona Góra 31 maja - 30 czerwca
Pokój nie jest stanem nam danym, stałym i bezwarunkowym. Jeśli rozumieć go jako relacje pomiędzy osobami lub grupami w społeczeństwie pozbawione negatywnych, destruktywnych napięć, wymaga on ciągłej pracy nad wzajemnym zrozumieniem, akceptacją swych odmienności i różnorodności. O pokój trzeba nieustannie zabiegać i nie poddawać się nacjonalistycznej grze. Potrzebuje gestów, negocjowania zasad współżycia. To gimnastyka empatii, rozciąganie i uelastycznianie relacji, taniec politycznych ciał.

“Pokój w ruchu” to wystawa i seria warsztatów performatywnych, przygotowana przez Martynę Hadyńską i Cristinę Ferreirę, artystki związane z poznańską Galerią Sandra. Salka gimnastyczna, zaaranżowana w galeryjnej przestrzeni, stanie się miejscem ćwiczeń i rozmów, poruszających kwestie migracji, poczucia “obcości”, wielości perspektyw, i poszukiwania pokoju w społeczeństwie wrogości.

Więcej informacji na temat wystawy znajduje się na stronie internetowej Fundacji Salony oraz wydarzeniu na Facebooku.