Polska Walcząca Przeciwko Faszyzmowi

Warszawa, Polska 1 sierpnia 2019
Polska Walcząca Przeciwko Faszyzmowi to oddolna inicjatywa założona w 2018 roku, która, jak piszą jej członkinie i członkowie, ma na celu „przywrócenie znakowi Polski Walczącej pierwotnego znaczenia jako symbolu nadziei, wolności i walki z totalitaryzmami”.

Polska Walcząca Przeciwko Faszyzmowi to oddolna inicjatywa założona w 2018 roku, która, jak piszą jej członkinie i członkowie, ma na celu „przywrócenie znakowi Polski Walczącej pierwotnego znaczenia jako symbolu nadziei, wolności i walki z totalitaryzmami”.

„Znak Polski Walczącej umieszczany obok symboli nacjonalistycznych i neofaszystowskich coraz częściej pojawia się także w przestrzeni publicznej. […] Nie możemy akceptować używania Znaku Polski Walczącej do wspierania ideologii, przeciwko którym został stworzony.
NIGDY nie był utożsamiany z ksenofobią, rasizmem, nietolerancją religijną czy supremacją białej rasy. Eksponowanie Znaku Polski Walczącej w sąsiedztwie symboli grup narodowych, nacjonalistycznych czy neofaszystowskich ma za zadanie legitymizowanie skrajnych i fanatycznych środowisk. Bądźmy tego świadomi”

– piszą organizatorki i organizatorzy akcji edukacyjnej Polska Walcząca Przeciwko Faszyzmowi.

1 sierpnia 2018 roku wolontariuszki i wolontariusze kampanii Polska Walcząca Przeciwko Faszyzmowi stanęli przy rondzie im. R. Dmowskiego. W koszulkach z charakterystyczną powstańczą Kotwicą rozdawali wlepki i rozmawiali z przechodniami na temat zawłaszczenia symbolu Polski Walczącej przez środowiska nacjonalistyczne.

W 2019 roku chcą swoją akcję ponowić i znów ruszyć na ulice Warszawy, przypominając o znaczeniu tego ważnego symbolu. Symbolu, który – jak podkreślają – nie może być wykorzystywany w nacjonalistycznej narracji, w której biorą udział skrajnie prawicowe środowiska, umieszczając Kotwicę pomiędzy krzyżami celtyckimi i nienawistnymi hasłami, wymierzonymi w różne grupy społeczne.

Kampanię Polska Walcząca Przeciwko Faszyzmowi znajdziecie na facebooku oraz na youtube.