Rafał Milach “Drgania”

Galeria Studio, Warszawa 9 grudnia 2019 - 2 lutego 2020
Wystawa Rafała Milacha w Galerii Studio w Warszawie to zapis o podwójnym charakterze. Po pierwsze artysta opisuje i porządkuje wizualne przejawy protestów publicznych w Polsce po 2016 roku. Po drugie prowadzi refleksję nad własnym uczestnictwem w oddolnym ruchu społecznym.

W czasie trwania wystawy m.in. będzie miała premierę zainicjowana przez niego platforma internetowa Archiwum Protestów Publicznych. Jest to zbiór fotografii z manifestacji i protestów, których autorami są Agata Kubis, Chris Niedenthal, Paweł Starzec, Adam Lach oraz Rafał Milach. Pokazujemy też inne projekty artysty powstałe we współpracy z Karoliną Gembarą oraz z Maciejem Pisukiem.