Wykład T. J. Clarka „Picasso and Terror”

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 12 listopada 2019, godz. 18:00
Guernica Picassa to obraz wciąż żywy w rzeczywistości politycznej XXI wieku. W naszej kulturze stał się on reprezentacją sceny tragedii – walki z przemocą ze strony państwa i narzuconym siłą konformizmem, wciąż stanowi potężny symbol. Obraz ten jest wznoszony jako transparent, wykorzystywany jako komiks, malowany sprayem na murach od Kalkuty po Gazę. Dlaczego tak jest?

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wykład brytyjskiego historyka sztuki, T. J. Clarka, który będzie częścią programu publicznego do wystawy „Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku”.

T. J. Clark wykładał na wielu uczelniach w Wielkiej Brytanii i USA, w tym na University of Essex, Camberwell School of Art, U C L A, University of Leeds, Harvard University, a od 1988 roku w Berkeley. Podczas wykładu w Muzeum na Pańskiej opowie on o najsłynniejszym obrazie Pabla Picassa, Guernice.

Podczas wykładu spojrzymy ponownie na Guernikę w relacji do pojęcia tragedii, a w szczególności do wagi, jaką w tragedii przykłada się do emocji współczucia i grozy. Głównym tematem sztuki Picassa od połowy lat 20. XX wieku stała się przemoc – jej realność, zgroza, jaką ze sobą niesie, a także fascynacja nią. Artysta był oskarżany (i nadal jest) o niezdrową obsesję na punkcie zła tkwiącego w człowieku, tym bardziej odstręczającą, że bezustannie przenikają się tam wzajemnie przemoc i seks. Czy to oskarżenie było słuszne? Do pewnego stopnia na pewno tak. Jak z takiego podłoża wyłoniła się Guernica? Jaki obraz cierpienia, grozy, destabilizacji, ale również wspólnoty i człowieczeństwa proponuje ten obraz?

Wykład odbędzie w języku angielskim. Więcej informacji o wykładzie znajduje się na stronie internetowej Muzeum oraz wydarzeniu na Facebooku.