Rób dobro i uciekaj — Katya Shadkovska / Tools for Action

KIEDYŚ TO BĘDZIE, Warszawa 11 października – 21 października 2019
Koło Naukowe Tęcza wraz z galerią KIEDYŚ TO BĘDZIE zapraszają na wystawę Rób dobro i uciekaj — Katya Shadkovska / Tools for Action. Zestawione zostaną ze sobą filmy artystki Katii Shadkovskiej i niemieckiej grupy Tools for Action. Filmy pełnią dwojaką rolę: z jednej są dokumentacjami działań aktywistycznych, z drugiej natomiast są pełnoprawnymi pracami artystycznymi. Prezentowane realizacje są indywidualnymi deklaracjami – stosunku do przemocy, możliwości oddolnego działania, pod względem uprawiania polityki historycznej i aktywności obywatelskiej czy wreszcie – samej sprawczości sztuki wobec narastającego zagrożenia nowymi faszyzmami.

Wystawą „Rób dobro i uciekaj” zainaugurowana zostanie działalność wystawiennicza galerii KIEDYŚ TO BĘDZIE. Koncept stojący za wystawą został oparty na prostym pomyśle zestawienia ze sobą dwóch odmiennych strategii połączenia aktywizmu ze sztuką. Osoby zaproszone przez nas do udziału w „Rób dobro i uciekaj” łączy silne przekonanie o polityczności sztuki. Jednak pomiędzy Katyą Shadkovską (artystką-anarchistką pochodzenia rosyjskiego) a Tools for Action (grupą niemieckich twórców i aktywistek), istnieje szereg różnic, które zależne są od złożonych czynników.

Inna wizja działania w przestrzeni publicznej, odwoływanie się do wielorakich tradycji artystycznych i aktywistycznych, ale także dysponowanie określonym kapitałem finansowym czy szeroko pojmowane różnice tożsamościowe determinują odmienne strategie, jakie przyjmują zaproszeni przez nas artyści w działaniach twórczych i bezpośrednich.

Na wystawie zestawiamy ze sobą filmy Shadkovskiej i Tools for Action. Pełnią one dwojaką rolę: z jednej są dokumentacjami działań aktywistycznych, z drugiej natomiast są pełnoprawnymi pracami artystycznymi. Prezentowane realizacje są indywidualnymi deklaracjami – stosunku do przemocy, możliwości oddolnego działania pod względem uprawiania polityki historycznej i aktywności obywatelskiej, czy wreszcie – samej sprawczości sztuki wobec narastającego zagrożenia nowymi faszyzmami.

W wystawie „Rób dobro i uciekaj” – o tytule zaczerpniętym z filmu Shadkovskiej – nie mamy ambicji diagnozowania obrazu sztuki zaangażowanej, aktywistycznej, która istnieje w naszym, środkowoeuropejskim kontekście. Pokazujemy ją taką, jaka ona jest gdzieś indziej – w okalających środowiskach politycznych na wschodzie i na zachodzie. Jednak dobierając kontrastujące ze sobą przykłady rozumienia „akcji bezpośredniej” czy wykorzystywania narzędzi znanych za arsenału sztuki, nie chcemy rozsądzać, które strategie są bardziej etyczne, skuteczne, czy też możliwe do zaadaptowania w Polsce. Chcemy natomiast, aby te kwestie stały się przedmiotem wspólnej refleksji. Aktywizm, a w szczególności aktywizm wykorzystujący sztukę, jest działalnością site-specific – mówiąc prościej: mierzeniem sił na zamiary.

 

Katya Shadkovska — artystka, kuratorka. Studiowała malarstwo na ASP w Warszawie (2001-2006), w 2009 ukończyła Wyższe Muzealnicze Studia Kuratorskie na UJ w Krakowie. Od 2017 jest studentką szkoły doktoranckiej warszawskiej ASP. W latach 2012-14 współtworzyła magazyn „Polityczna Propaganda”. Zajmuje się m.in. sztuką zaangażowaną, arteterapią i popularyzacja działań prospołecznych wśród osób społecznie wykluczonych. Od 2013 roku działa w m.in. ośrodkach rehabilitacyjnych, dla osób uzależnionych, więzieniach, ośrodkach wychowawczych. Artystka również zajmowała się współpracą kulturalną Polski i krajów Europy Wschodniej.

Tools for Action — założona w 2012 roku z inicjatywy Artúra van Balena. niemiecka grupa zrzeszająca twórczynie, twórców, aktywistki, aktywistów oraz osoby działające na styku teorii i aktywizmu. Znakiem rozpoznawczym grupy są dmuchane rzeźby, które służą jako narzędzia protestu m.in. w działaniach proklimatycznych i antyfaszystowskich w całej Europie. Oprócz tego, organizują warsztaty z samodzielnego tworzenia dmuchanych obiektów oraz koordynacji ich wykorzystania w przestrzeni publicznej.
W 2017 roku grupa wraz z Theather Dortmund otrzymała prestiżową nagrodę BKM Preis für Kulturelle Bildung za realizację „Mirror Barricades”.

KIEDYŚ TO BĘDZIE — to galeria powstała dzięki wysiłkom KN Tęczy – międzywydziałowego i międzyuczelnianego koła naukowego, które powstało na warszawskim ASP. Członkinie i członków łączy wspólne podejście do sztuki jako zapalnika działań aktywistycznych. Projektując wspólną przestrzeń, myśleliśmy o ciekawym i inspirującym miejscu, w którym można łączyć aktywności artystyczne i edukacyjne. Oprócz wystaw planujemy projekcje, warsztaty, wykłady i dyskusje.

KIEDYŚ TO BĘDZIE na facebooku.