Estetyka i neofaszyzmy. Dyskusja

Instytut Goethego, Warszawa 5 listopada 2019, godz. 18:00
Jak rozpoznać neofaszyzmy, post-faszyzmy i alt-right? Jaką estetyką się posługują?

Dla wielu młodych ludzi agresywne ruchy polityczne związane ze skrajną prawicą stanowią jedyną odpowiedź na współczesne globalne problemy i wyzwania, takie jak nierówności ekonomiczne, pogarszające się warunki pracy, kryzys uchodźczy, katastrofa klimatyczna. Estetyczna propaganda uprawiana przez ruchy neofaszystowskie często pozostaje niewidoczna dla niewtajemniczonej większości obywatelek i obywateli. Czas wyczulić zmysły na sposoby wizualnej obecności neofaszyzmów w sferze publicznej. Zaproszeni goście zastanowią się, jak mogłaby wyglądać antyfaszystowska odpowiedź na falę faszyzujących treści we współczesnej kulturze wizualnej oraz jaką rolę w tej kwestii może odegrać sztuka.

Więcej informacji o dyskusji znajduje się na stronie internetowej Instytutu Goethego.