Obieg obrazów i kapitału

Instytut Goethego, Warszawa 29 listopada 2019, godz. 18:00
Międzynarodowa fala neofaszyzmów, post-faszyzmów oraz ruchów alt-right jest bezpośrednio związana bezpośrednio z przemianami i problemami globalnej, pokryzysowej ekonomii. Max Horkheimer podkreślał w latach 30. XX wieku, że faszyzm jest dzieckiem systemu kapitalistycznego i nie sposób przeciwstawiać się faszyzmowi nie krytykując jednocześnie kapitalizmu.

Na ile współczesny, wciąż zmagający się z kryzysem kapitalizm wpłynął na powstanie i popularność międzynarodowej fali ruchów neo i post-faszystowskich? Czy w czasie narastających nierówności i triumfów skrajnej prawicy międzynarodowy świat sztuki może wciąż stanowić przestrzeń oporu?

W oczach wielu jest systemem skompromitowanym, głęboko uwikłanym w kapitalistyczne mechanizmy i utrzymywanie neoliberalnego porządku. Pomimo to, jak przypomina nam artystka Hito Steyerl, skutecznie udaje mu się bronić przed faszyzacją i pozostaje on jednym z ośrodków myśli antyfaszystowskiej i progresywnej oraz przestrzenią, w której podejmowane są próby wytwarzania nowych utopijnych wizji przyszłości. Podczas debaty wspólnie zastanowimy się nad tym, jak dyskontować potencjał świata sztuki oraz jak tworzyć instytucje artystyczne niezależne od mechanizmów, które sprawiają, że te same pieniądze finansują jednocześnie rozwój twórczości i ruchów neofaszystowskich.

Więcej informacji o dyskusji znajduje się na stronie internetowej Instytutu Goethego oraz wydarzeniu na Facebooku.