Równość płci

Biennale Warszawa, Zespół Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie 17 czerwca 2019
Warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli oraz osób pracujących w szkołach podstawowych i średnich.

Dziewczynki są dobre z polskiego, a chłopcy z matematyki. W przedszkolu pracują „panie przedszkolanki”, przysposobienia obronnego uczy „pan od PO”. Szkoła reprodukuje (a często także wzmacnia) społeczne nierówności płci, podziały i stereotypy płciowe już od pierwszych lat szkolnych. Nauczyciele i nauczycielki mają jednak wpływ na zmianę tego status quo. Podczas warsztatów podejmiemy zagadnienia:

  • Jak rozmawiać w szkole o równości płci?
  • Jak tworzyć szkołę przyjazną dla osób z całego spektrum genderowego?
  • Jak wspierać rozwój zainteresowań i pasji uczniów i uczennic, nie profilując ich pod kątem ról płciowych?

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Biennale Warszawa.