La Comedia Humana (Nacht über Deutschland)

Argentyna 1937 – 1938
La Comedia Humana (Nacht über Deutschland), powieści graficznej Clémenta Moreau na przestrzeni ponad setki linorytów zostaje opowiedziana historia nazistowskiej opresji w III Rzeszy.

La Comedia Humana (Nacht über Deutschland) to powieść graficzna Clémenta Moreau (Carla Mefferta) z lat 1937-1938. W powieści, złożonej w całości z 107 linorytów, Moreau porusza temat nazistowskiej opresji w III Rzeszy. Opowieść podzielona jest na kilka wątków-nowel, które bazują na doświadczeniach autora – konsekwencjach, jakie wiązały się ze słuchaniem nielegalnych stacji radiowych, powszechności tortur w więzieniach, represji wobec rodzin i dzieci więźniów, inwigilacji ludności, propagandy – skierowanej w szczególności do młodzieży, degeneracji nazistowskich elit, czy wreszcie – ucieczki z kraju i ciężkiego losu bezpaństwowca. W La Comedia Humana… porusza także wątek morderstwa Ericha Mühsama, niemieckiego publicysty i anarchistycznego działacza politycznego, osadzonego w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu.

Clément Moreau w swojej antyfaszystowskiej powieści korzysta z tradycji powieści graficznych, ugruntowanej na początku XX wieku przez Fransa Masreela i Lynda Warda. W narracji opartej wyłącznie na obrazach, autor za pomocą mrocznych, ekspresyjnych kadrów snuje sugestywną wizję miasta pod znakiem swastyki – pogrążonego w rozpaczy i przemocy.

Powieść została po raz pierwszy opublikowana w 1940 roku na łamach argentyńskiej prasy „Argentinisches Tageblatt” i „Argentina Libre”. Drugie powojenne wydanie La Comedia Humana (Nacht über Deutschland) zostało wydane w 2017 roku dzięki staraniom hiszpańskojęzycznego wydawnictwa Sans Soleil Ediciones.

Całość jest dostępna na stronie Künste im Exil (Arts in Exil).