Mein Kampf Ilustrado

Argentyna 1940
Mein Kampf Ilustrado to cykl satyrycznych grafik autorstwa Clémenta Moreau, które były publikowane w 1940 roku na łamach „Argentinisches Tageblatt” i „Argentina Libre”. Moreau ilustruje w nich autentyczne cytaty z niesławnego „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, zestawiając wyjątki z tekstu z prześmiewczo potraktowaną historią dyktatora III Rzeszy.

Uciekinier z nazistowskich Niemiec, grafik Clément Moreau (Carl Meffert), po długiej tułaczce po Europie w 1935 roku osiadł w Argentynie, gdzie postanowił rozpocząć walkę z faszyzmem za pomocą sztuki. Oprócz wydania monumentalnego dzieła La Comedia Humana (Nacht über Deutschland) – powieści graficznej złożonej z ponad setki linorytów, w której przedstawiał dramatyczne losy ludności w III Rzeszy, artysta rozpoczął także pracę nad krytycznym opracowaniem „Mein Kampf” Adolfa Hitlera. Aby przybliżyć argentyńskiej publiczności skalę kuriozalności poglądów przywódcy III Rzeszy, Moreau postanowił ilustrować tezy zawarte w „Mein Kampf” humorystyczną, zjadliwie złośliwą wersją życiorysu dyktatora. W tej ironicznej quasi-biografii Hitler sportretowany jest jako przepełniony resentymentem małostkowy pieniacz, na którego ogromny wpływ miały nieszczęścia domu rodzinnego i trauma I wojny światowej. Za pomocą niezwykle zgryźliwej kreski i sugestywnych scen rodzajowych Moreau stworzył trafną karykaturę niespełnionego malarza opętanego chęcią podbicia świata.

Dla samego Moreau, czyli człowieka, który przez Hitlera i jego politykę musiał opuścić swój rodzinny kraj, praca nad zilustrowaniem „Mein Kampf” była próbą poradzenia sobie z traumami, jakie prześladowały go po aresztowaniach i przemocy, której zaznał w Niemczech po 1933 roku. Satyryczne komiksy Moreau były regularnie publikowane w 1940 roku w pismach „Argentinisches Tageblatt” i „Argentina Libre”.

Jeden z tomów, w którym zostały zebrane antyfaszystowskie paski komiksowe Moreau z łamów argentyńskiej prasy, został wydany w 2018 roku jako Mein Kampf Ilustrado nakładem hiszpańskojęzycznego wydawnictwa Sans Soleil Ediciones.