Mein Kampf Ilustrado

Argentyna 1940
Mein Kampf Ilustrado jest cyklem satyrycznych grafik autorstwa Clémenta Moreau, które były publikowane w 1940 roku na łamach „Argentinisches Tageblatt” i „Argentina Libre”. Moreau ilustruje autentyczne cytaty z niesławnego „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, zestawiając wyjątki z tekstu z prześmiewczo potraktowaną historią dyktatora III Rzeszy.

Uciekinier z nazistowskich Niemiec, grafik Clément Moreau (Carl Meffert), po długiej tułaczce po Europie i osiedleniu w Argentynie w 1935 roku, rozpoczął walkę z faszyzmem z pozycji sztuki. Oprócz monumentalnego dzieła La Comedia Humana (Nacht über Deutschland) – powieści graficznej złożonej z ponad setki linorytów, w której poruszał dramatyczne losy ludności w III Rzeszy, zaczął pracę nad krytycznym opracowaniem „Mein Kampf” Adolfa Hitlera. Aby przybliżyć argentyńskiej publiczności kuriozalność poglądów Hitlera postanowił ilustrować tezy zawarte w „Mein Kampf” humorystyczną wersją biografii dyktatora. Z tej niezwykle ironicznej quasi-biografii autorstwa Moreau wynika obraz Hitlera jako małostkowego pieniacza przepełnionego resentymentem, na którego niemały wpływ miał nieszczęśliwy dom rodzinny i trauma I wojny światowej. Za pomocą bardzo zgryźliwej kreski i sugestywnych scen rodzajowych Moreau popełnia trafną karykaturę niespełnionego malarza opętanego chęcią podbicia świata.

Dla samego Moreau, czyli człowieka, który przez Hitlera i jego politykę musiał opuścić swój rodzinny kraj, praca nad zilustrowaniem „Mein Kampf” była próbą poradzenia sobie z traumami, jakie prześladowały go po aresztowaniach i przemocy, której zaznał po 1933 roku. Satyryczne komiksy Moreau były regularnie publikowane w 1940 roku na łamach „Argentinisches Tageblatt” i „Argentina Libre”.

Jedno z powojennych wydań, w którym zostały zebrane antyfaszystowskie paski komiksowe Moreau z łamów argentyńskiej prasy, zostało wydane w 2018 roku jako Mein Kampf Ilustrado sumptem hiszpańskojęzycznego wydawnictwa Sans Soleil Ediciones.