Sztuka przeciw faszyzmowi

Galeria Arsenał, Białystok 16 sierpnia 2019, godz. 16:30
Wydarzeniem, organizowanym we współpracy z ogólnopolską inicjatywą twórców Rok Antyfaszystowski, chcemy uczcić 76. rocznicę powstania w getcie białostockim.

Omawiając wybrane przykłady z tworzonego przez nas atlasu antyfaszyzmu w sztuce i kulturze, chcemy naszkicować nowy kanon, skupiając się przede wszystkim na różnych formach artystycznego protestu i współpracy środowisk twórczych z aktywistkami i aktywistami. Opowiemy o niezwykle intensywnej działalności antyfaszystowskich i antywojennych grup artystycznych w międzywojennej Europie i USA, zmaganiach twórców i twórczyń z oficjalną socrealistyczną narracją antyfaszystowską narzucaną w okresie stalinowskim czy udziale artystek i artystów amerykańskich w protestach antywojennych w naznaczonym konfliktem w Wietnamie okresie lat 60. i 70.

Przyjrzymy się także praktykom współczesnych artystów i artystek, którzy w obliczu coraz wyraźniejszej obecności faszyzmu w sferze publicznej oraz fali przemocy, pogardy i nienawiści obejmującej kolejne państwa, powracają do jednoznacznie antyfaszystowskich narracji i strategii, obficie czerpiąc z działań artystycznych swoich poprzedniczek i poprzedników.

Więcej informacji o wykładzie znajduje się na stronie internetowej Galerii Arsenał oraz wydarzeniu na Faceboooku.