Sąsiedztwo – granice bliskości 2019

Scena Robocza, Poznań 2-6 lipca 2019
Finał Projektu Sąsiedztwo – granice bliskości startuje już 2 lipca! Tegoroczna edycja skupia się wokół tematu Queerowego demontażu. Grupa wyłonionych podczas Open Calla artystów_ek, aktywistów_ek i animatorów_ek zaprezentuje obiekty i projekty performatywne w Scenie Roboczej, w Muzeum Narodowym w Poznaniu, na Starym Rynku oraz podczas XVI Poznańskiego Marszu Równości.

Queerowy demontaż to próba krytycznego namysłu nad dominującą (hetero)normatywnością. Za pomocą środków artystycznych i animacyjnych, uczestnicy i uczestniczki Sąsiedztwa przyjrzeli się panującym narracjom dotyczącym tożsamości płciowej i ekspresji seksualnej. Badając wybrane aspekty społecznych norm i tego, co w danej społeczności postrzegane jest jako słusznenormalne, stworzyli projekty prowokujące, zaskakujące, pozwalające choć na chwilę przyjąć nową perspektywę wobec pozornie znanych zjawisk.

Półroczny proces poszukiwań podczas tegorocznej edycji Sąsiedztwa to przede wszystkim praca nad indywidualnym poznawaniem, czym jest queer i w jakich sytuacjach może stać się narzędziem emancypacyjnym i uwrażliwiającym; budującym rzeczywistość, w której nie ma miejsca na wykluczenia – mówi kuratora programu Agnieszka Różyńska.

W projektach podsumowujących kilkumiesięczną akademię pojawią się więc pytania o liczne wymiary (nie)obecności i niedoreprezentowania w sferze publicznej. Twórcy przyglądają się współczesnym trendom i kierunkom walk o reprezentację osób nienormatywnych seksualnie, związki partnerskie oraz bezpieczne warunki do uczenia się dla nieheteronormatywnej młodzieży. Padają także pytania o obecność nieheteronormatywnych osób starszych, a nawet starych (plac budowy Przegiętego Domu Seniora i Seniorki Pawła Świerczka). Uczestnicy zwracają uwagę na dominujący dyskurs afirmacji męskości w sporcie i rekreacji (instalacja i  interwencja na Starym Rynku 6 Piłkarzy(n)ki Wiki Krauz z udziałem Justyny Dziabaszewskiej), rolę kobiet w konfliktach zbrojnych (Studium nad fioletem – [  ] [  ] OBIEKTY OCHRONNE [  ] [  ] Olgi Dziubak), czy społeczne i ekonomiczne przywileje (Loteria urodzeń Laury Balcerek). O  coming outach – tych chcianych i niechcianych – opowie komiks Morda! Agnieszki Oleksiuk. Pytanie o przyszłość queeru pojawi się w  zinie queer after gay Daniela Waissa i Sary Jaworskiej. Premiera zina odbędzie się podczas wernisażu wystawy.

Interwencje podczas Marszu Równości zwrócą uwagę na jeszcze jeden przywilej: dostępu do reprezentowania swoich poglądów w przestrzeni publicznej –  i na tych, którzy tego przywileju nie mają

(N/A Neighbour/Avatar – platforma awatarowa Moniki Popiel). Z myślą o tych, którzy żyją w małych polskich miasteczkach i na wsiach, z zauważeniem wielowarstwowych wykluczeń gejów i lesbijek żyjących w Polsce bez obywatelstwa, z troską o tych, którzy zostali wykluczeni ze swoich rodzin i społeczności przez swoją seksualność pójdziemy w radosnym pochodzie po równość, także dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na osobistą reprezentację – dodaje Agnieszka Różyńska.

Dla niektórych uczestników projektu Marsz okaże się… biegiem, w dodatku obnażającym kulturowe oczekiwania i przyzwyczajenia (Wyścig na obcasach Mikołaja Stanocha i Gelejzy). Na  wyjątkowe, bo queerowe oprowadzanie kuratorskie do Muzeum Narodowego zaprosi kolektyw Pozqueer (Pochód na Wiejską Urszuli Kot i Przemysława Madeja).

 

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na Facebooku.