I Międzynarodowy Kongres Pisarzy w Obronie Kultury

Paris, France 21-25 czerwca 1935
The English translation of this entry will be available soon.
The English translation of this entry will be available soon.